Partnerzy - profil użytkownika AutoEFL

Profil użytkownika Auto EFL

na podstawie badania Megapanel PBI/Gemius czerwiec 2010 r.

Płeć:
kobieta
52,19%
mężczyzna
47,81%
Wiek:
poniżej 15
0%
15-24
18,95%
25-34
40,11%
35-44
19,61%
45-54
12,68%
powyżej
8,66%
Wykształcenie:
niepełne podstawowe
0%
podstawowe
2,37%
gimnazjalne
0%
zasadnicze zawodowe
7,27%
niepełne średnie
3,44%
średnie
26,61%
pomaturalne
6,03%
licencjat
3,92%
niepełne wyższe
6,35%
wyższe
44,45%
Status zawodowy:
kierownik zakładu, prezes, dyrektor wyższego szczebla
0,36%
kierownik niższego szczebla
6,79%
specjalista, wolny zawód
26,45%
właściciel przedsiębiorstwa zatrudniający pracowników
6,24%
osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą
7%
urzędnik, pracownik administracyjny
13,32%
pracownik usług i handlu
5,73%
robotnik
8,60%
rolnik indywidualny
2,37%
gospodyni domowa (osoba zajmująca się domem)
0%
uczeń lub student
0%
emeryt, rencista
12,93%
bezrobotny
5,13%
inny
1,28%
Wielkość miejscowości:
wieś
20,30%
miasto do 20 tys. mieszkańców
14,65%
miasto powyżej 20 do 50 tys. mieszkańców
3,32%
miasto powyżej 50 do 100 tys. mieszkańców
3,20%
miasto powyżej 100 do 200 tys. mieszkańców
14,27%
miasto powyżej 200 do 500 tys. mieszkańców
28,49%
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
15,77%
Miesięczny dochód netto użytkownika (respondenta):
brak dochodów
14,86%
do 1000 zł
2,13%
1001 - 1200 zł
0,40%
1201 - 1400 zł
4,11%
1401 - 1600 zł
5,21%
1601 - 1800 zł
4,60%
1801 - 2000 zł
9,84%
2001 - 2500 zł
11,44%
2501 - 3000 zł
4,49%
3001 - 4000 zł
7,81%
4001 - 5000 zł
5,57%
powyżej 5000 zł
1,61%
odmowa odpowiedzi
28,04%
Liczba osób w gospodarstwie domowym:
jedna
3,45%
dwie
21,02%
trzy
23,79%
cztery
35,83%
pięć lub więcej
15,60%
Od jak dawna korzysta z internetu:
do 6 miesięcy
0,14%
od 6 miesięcy do 1 roku
5,12%
od 1 roku do 2 lat
4,47%
od 2 do 5 lat
27,25%
powyżej 5 lat
63,01%
Jak często korzysta z internetu:
codziennie lub prawie codziennie
81,85%
kilka razy w tygodniu
16,14%
mniej więcej raz na tydzień
0%
od jednego do kilku razy w miesiącu
2,01%

Źródło danych: Badanie Megapanel PBI/Gemius realizowane przez Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. i Gemius S.A. [próba: czerwiec 2010]

Linki na skróty

tel. 71 377 7444
faks. 71 377 1441
e-mail: kontakt@autoefl.pl
infolinia:
tel. 71 377 7444

Zmiana podmiotowa na umowie
EFL (przejęcie umowy)

tel. 71 354 9592

Aukcje EFL

Finansowanie

Polecamy

Nasze profile społecznościowe