Pożyczka Leasingowa - Alternatywa Dla Leasingu I Kredytu | AutoEFL

Pożyczka leasingowa — alternatywna forma finansowania zakupu środków trwałych


    Kilka lat temu pojawiła się na rynku nowa oferta finansowa. Pożyczka leasingowa, bo to właśnie o niej mowa, szybko zdobyła popularność dzięki swoim prostym zasadom i nieskomplikowanym formalnościom. Choć na początku była oferowana wyłącznie przez wąskie grono leasingodawców w bardzo specyficznych przypadkach, obecnie coraz częściej trafia do ofert większości czołowych firm leasingowych jako pełnoprawny produkt. Doskonale świadczy o tym fakt, że w 2018 roku wartość udzielonych pożyczek leasingowych wyniosła łącznie 7,4 mld złotych. Czym w ogóle jest ta usługa i co odróżnia ją do leasingu operacyjnego i kredytu bankowego? Zapraszamy do lektury niniejszego tekstu.


Co to jest pożyczka leasingowa?

    Ogólnie rzecz ujmując pożyczka leasingowa to usługa finansowa podobna do standardowego kredytu bankowego. W przeciwieństwie do niego jest ona oferowana przez firmę leasingową. Ponadto ma także wspólną cechę ze zwykłym leasingiem — może być przeznaczona wyłącznie na zakup środków trwałych. Oznacza to, że nie można nią finansować bieżących wydatków, jak np. budowa lub remont domu, czy modernizacja maszyn. Choć jest to dość znaczne ograniczenie, wcale nie przekreśla użyteczności tej usługi — w ten sposób można zapewnić sobie finansowanie na pojazdy oraz maszyny i urządzenia, wliczając w to także sprzęt IT. Jest to więc bardzo atrakcyjna opcja dla właściwie każdej firmy.


    Z punktu widzenia przepisów prawnych, pożyczki leasingowe funkcjonują na zasadzie swobody umów zawartych w Kodeksie Cywilnym. Mogą więc być sklasyfikowane jako umowy nienazwane.


Na co można ją przeznaczyć?


    O ogólnych celach pożyczki wspomnieliśmy już wyżej. Nieco bardziej szczegółowo rzecz biorąc, można ją przeznaczyć na zakup:

 • pojazdów ciężarowych,
 • maszyn rolniczych,
 • samochodów dostawczych i osobowych,
 • sprzętu IT,
 • sprzętów medycznych,
 • nieruchomości,
 • innych urządzeń i maszyn.

 
Do najczęściej finansowanych należy ostatnia z wymienionych grup wraz ze sprzętem IT — łącznie było to ponad 70% wszystkich pożyczek. Na drugim miejscu uplasowała się zaś pożyczka leasingowa na samochód — łącznie ok. 25% (w tym prawie 9% na pojazdy ciężarowe do 3,5 t, osobowe i dostawcze oraz 16,1% na transport ciężki). Przytoczone dane pochodzą z 2018 roku.

alt=rozmowa w sprawie pożyczki


Oczywiście nie będzie problemu z uzyskaniem pożyczki na popularne, nowe urządzenia i maszyny pochodzące od renomowanych producentów i wiarygodnych dostawców. Nieco trudniej może być w przypadku nietypowych lub specyficznych środków trwałych, np. wykonanych na specjalne zamówienie, wytworzonych chałupniczo lub całkowicie prototypowych. Jest na nie bowiem ograniczony popyt na rynku wtórnym i firmy leasingowe często nie chcą podejmować związanego z tym ryzyka, podobnie jak ma to miejsce w przypadku zwykłego leasingu.

Pożyczka na samochód na korzystnych warunkach? Sprawdź ofertę serwisu AutoEFL!


Podstawowe cechy pożyczki leasingowej


    Jak już wspomnieliśmy, jest ona podobna do kredytu. W związku z tym jest traktowana zarówno z punktu widzenia podatkowego, jak i finansowego jak kredyt bankowy, a nie leasing operacyjny czy finansowy. Co to oznacza w praktyce? Wszystkie przedmioty zakupione dzięki pożyczce leasingowej będą własnością pożyczkobiorcy, nie zaś firmy udzielającej pożyczki. W związku z tym obowiązek ich amortyzacji spoczywa na pożyczkobiorcy, gdyż on jest właścicielem środka trwałego (faktura zakupu jest wystawiana na niego). Odpisu na ten cel można dokonać jednorazowo lub rozłożyć go na mniejsze, miesięczne raty. Również odliczenie VAT-u (jednorazowe) przypada klientowi.

Czytaj także: Leasing czy kredyt? Wady i zalety obu rozwiązań

Bardzo ważną cechą pożyczki leasingowej jest także to, że do rat nie jest doliczany podatek VAT (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT). Wartość miesięcznych należności jest zdecydowanie niższe od rat standardowego leasingu finansowego lub operacyjnego, które są obciążone 23-procentowym VAT-em. Ma to jednak także swoje konsekwencje — pożyczka obniża zdolność kredytową firmy, co nie ma miejsca w przypadku standardowego leasingu.

Dla firm i osób prowadzących własną działalność ważny będzie także sposób wliczania rat tego typu pożyczek w koszty miesięczne. W przypadku pożyczek, tak jak w kredytach bankowych, możliwe jest zaliczenie tylko ich części odsetkowej do kosztu uzyskania przychodu.


W przeciwieństwie do zwykłego leasingu, gdzie przepisy ograniczają okres finansowania do 2-3 lat (minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji), czas trwania umowy pożyczki leasingowej nie ma odgórnych ograniczeń. Wszystko zależy od danej firmy oferującej tę usługę. Zasadniczo deklarowany okres jej trwania to od pół roku (częściej jednak będzie to rok) do nawet 6-7 lat.


W związku z tym, że pożyczka ta jest udzielana przez firmy leasingowe, przy rozpatrywaniu wniosków stosowane są procedury zbliżone do tych dla zwykłego leasingu samochodowego. Dzięki temu cały proces ubiegania się o nią nie jest ani tak skomplikowany, ani długotrwały jak miałoby to miejsce w przypadku kredytu bankowego. Ponadto firmy leasingowe stosują zazwyczaj znacznie mniej restrykcyjne kryteria oceny zdolności kredytowej klienta. Należy jednak mieć na uwadze to, że często wymagany jest większy wkład własny, niż miałoby to miejsce w przypadku zwykłego leasingu. Pożyczkodawca ponosi bowiem większe ryzyko finansowe (gdyż nie będzie właścicielem dofinansowanego przedmiotu) i w związku z tym potrzebuje rekompensaty. Nie jest to jednak regułą i zależy od danej firmy leasingowej.


Co może stanowić zabezpieczenie pożyczki leasingowej?


    Tak samo, jak w przypadku podobnych usług, także tutaj konieczne będzie zabezpieczenie. Mogą je stanowić:

 • weksel (z deklaracją wekslową),
 • cesja z ubezpieczenia na rzecz pożyczkodawcy,
 • zastaw rejestrowy na finansowanym przedmiocie (środku trwałym),
 • cesja z dotacji (jeśli pożyczka jest dotacyjna).

alt=podpisywanie umowy


Kto ma możliwość skorzystania z pożyczki leasingowej?


    Choć, jak wspomnieliśmy na początku tego tekstu, kiedyś o pożyczkę leasingową można było starać się w specyficznych przypadkach, obecnie dostęp do niej jest znacznie szerszy. Jak bardzo? O pożyczkę leasingową może starać się każdy przedsiębiorca, wliczając w to także tych zwolnionych z podatku VAT oraz rolników (również tych nieprowadzących działalności gospodarczej). Oferta ta będzie najbardziej atrakcyjna dla dwóch wymienionych przypadków oraz dla firm starających się o dotacje unijne lub szukających źródła dofinansowania o niskich kosztach (raty bez VAT-u).


Pożyczką leasingową powinny zainteresować się także firmy, którym bank nie udzieli kredytu na środki trwałe ze względu na restrykcyjne wymagania dotyczące zdolności kredytowej. Z dużym prawdopodobieństwem może się bowiem okazać, że mniej wygórowane wymogi uzyskania pożyczki leasingowej pozwolą przedsiębiorstwu otrzymać potrzebne środki finansowe.


Podsumowanie

     Pożyczka leasingowa (czasem zwana też leasing pożyczka) łączy w sobie cechy zarówno kredytu bankowego, jak i leasingu operacyjnego. Choć nie jest pozbawiona wad (głównie ograniczenie do środków trwałych i wpływ na zdolność kredytową), niesie ze sobą najkorzystniejsze elementy (m.in. mało restrykcyjne wymagania, formalności ograniczone do minimum, zakupione przedmioty będą własnością usługobiorcy, zwolnienie rat pożyczki z podatku VAT) wspomnianych sposobów finansowania, przy których bledną wszelkie niedogodności. Pożyczkobiorca z pewnością doceni zalety pożyczki leasingowej, która stanowi bardzo dobrą alternatywę dla obu tych usług finansowych. Tym bardziej że może z niej skorzystać właściwie każda firma, nawet zwolniona z obowiązku opłacania podatku VAT. Poza tym jest ona bardzo korzystna dla przedsiębiorców starających się o dotacje unijne oraz rolników, w tym także tych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Infolinia
801 404 444
pn-pt: 8:00-16:00
Partnerzy AutoEFL Pokaż wszystkich