Regulamin i polityka prywatności

Polityka prywatności

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
POLITYKA PRYWATNOŚCI AUTOEFL.PL


I INFORMACJE OGÓLNE


1.    Celem Polityki Prywatności jest określenie zasad przetwarzania, ochrony i udostępniania danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych przez Administratora oraz nadzoru nad procesem przetwarzania tych danych
2.    Operatorem Serwisu AutoEFL.pl i Administratorem danych osobowych jest EFL Service S.A. z siedzibą w Wrocławiu, ul. Legnicka 48 budynek C-D, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000089668, kapitał zakładowy w wysokości 6 408 200 zł  – wpłacony w całości, NIP: 899-00-16-687, REGON: 930906410.
3.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje za pomocą formularzy Serwisu.
b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego: John Pitcher Sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem ul. Lenartowicza 34, 02-614 Warszawa.
d) Poprzez skrypty platformy marketing automation SALESmanago, będącą własnością Benhauer Sp. z o.o., Grzegórzecka 21, 33-332 Kraków.
4.    Na użytek niniejszej polityki, RODO oznacza: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


II CELE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
1.    Zawarcie i wykonywanie umowy świadczenia przez Administratora usług związanych z prowadzeniem konta w ramach Serwisu AutoEFL.pl.
Podstawa prawna przetwarzania – w relacji do celu przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –  przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. W zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda art. 6 lit. a) RODO Okresy przechowywania danych osobowych lub kryteria ich ustalania – w relacji do celu przetwarzania: od momentu zebrania danych osobowych związanych z zawartą umową do czasu jej wykonania lub rozwiązania.
2.    Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z ww. umowy. Podstawa prawna przetwarzania – w relacji do celu przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Okresy przechowywania danych osobowych lub kryteria ich ustalania – w relacji do celu przetwarzania: przetwarzanie następuje przez okres, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń na zasadach ogólnych oraz czas potrzebny na rozpatrzenie tych roszczeń.
3.     Archiwizowanie dla zabezpieczenia i przechowania dokumentów księgowych przez okresy wskazane przez Ustawę o rachunkowości. Podstawa prawna przetwarzania – w relacji do celu przetwarzania to Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości. Okresy przechowywania danych osobowych lub kryteria ich ustalania – w relacji do celu przetwarzania: co do zasady przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
4.    Marketingu produktów i usług polegających na:
4.1. analizowaniu i profilowaniu danych w celach marketingowych związanych  z prezentowaniem reklam dotyczący produktów i usług w tym reklam podmiotów trzecich - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie dobrowolnej  zgody do momentu skutecznego jej odwołania;
4.2. personalizacji i dostosowania treści przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na postawie uzasadnionego interesu Administratora do momentu utrzymania konta w Serwisie i skutecznego sprzeciwu;
4.3. świadczeniu usługi wysyłki newslettera na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; a w  przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora -art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera – do momentu skutecznego odwołania zamówionego newslettera;
4.4. marketingu bezpośrednim - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie dobrowolnej  zgody do momentu skutecznego jej odwołania
5.    W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

III INFORMACJE O TYM W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE


1.    Rejestracja w Serwisie
1.1. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie AutoEFL, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (oznaczonych gwiazdką ) jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
1.2. W celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać dodatkowe dane , które można w każdym czasie usunąć. Podanie tych danych jest dobrowolne i nie skutkuje brakiem możliwości rejestracji konta.
2.    Działania marketingowe, które możemy realizować w ramach serwisu AutoEFL:
2.1.Wyświetlanie Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa).
2.2.Wyświetlanie Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna). Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
2.3. Kierowanie e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).
2.4. Prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
2.5. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowania na przyszłość.
3.    Chat  z naszym doradcą:
Każda osoba niezależnie od rejestracji w Serwisie AutoEFL może skorzystać z chatu z  doradcą Serwisu AutoEFL. W momencie, gdy żaden z  pracowników nie jest dostępny na chacie istnieje  możliwość zostawienia wiadomości, która zostanie do Operatora Serwisu wysłana mailem i w ten sam sposób odpowiedź zostanie wysłana do nadawcy (tym samym mailowym kanałem).
4.    Marketing bezpośredni:
Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS-a lub drogą telefoniczną. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, którą Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie.
 

IV INFORMACJE O FORMULARZACH


1.    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.    Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika wyrażoną za pośrednictwem formularza.
4.    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania kontaktu handlowego.
5.    Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 

V INFORMACJA O PLIKACH COOKIES


1.    Serwis korzysta z plików cookies.
2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
d) prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika; Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
e) realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.
5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Trzecim rodzajem plików cookies są „pliki reklamowe”, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
6.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.    Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach oraz Politykę ochrony prywatności Google Analytics
10.    Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.    W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.
 

VI LOGI SERWERA


1.    Informacje o niektórych zachowaniu użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) Czas nadejścia zapytania,
b) Czas wysłania odpowiedzi,
c) Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) Informacje o przeglądarce użytkownika,
g) Informacje o adresie IP.
3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
VII UDOSTĘPNIENIE DANYCH
1.    Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych:
1.1. w związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak operatorzy płatności, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej;
1.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
W celu realizacji zapytań ofertowych niezbędne dane do przygotowania oferty mogą być przekazywane następującym partnerom Serwisu:
a) Europejski Fundusz Leasingowy S.A., ul. Legnicka 48 budynek C-D, 54-202 Wrocław
b) EFL Finance S.A., ul. Legnicka 48 budynek C-D, 54-202 Wrocław
c) Carefleet S.A., ul. Legnicka 48 budynek C-D, 54-202 Wrocław
d) Credit Agricole Bank Polska S.A., ul. Legnicka 48, 54-202 Wrocław
e) Credit Agricole TU S.A. / CALI Europe S.A. ul. Legnicka 48, 54-202 Wrocław
W przypadku uzyskania zgody Użytkownika w celu realizacji kampanii reklamowych, dane mogą być przekazywane następującym partnerom serwisu
a) Europejski Fundusz Leasingowy S.A., ul. Legnicka 48 budynek C-D, 54-202 Wrocław
b) EFL Finance S.A., ul. Legnicka 48 budynek C-D, 54-202 Wrocław
c) Carefleet S.A., ul. Legnicka 48 budynek C-D, 54-202 Wrocław
d) Credit Agricole Bank Polska S.A., ul. Legnicka 48, 54-202 Wrocław
e) Credit Agricole TU S.A. / CALI Europe S.A. ul. Legnicka 48, 54-202 Wrocław
f) oraz Zaufanym Partnerom  
2.    W celach ściśle statystycznych dane zawarte w Cookies są przekazywane następującym partnerom serwisu:
a) Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
3.    Operator Serwisu może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

VIII PRAWA UŻYTKOWNIKA I INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH


1.    W związku przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych Serwis AutoEFL.pl jest wyposażony w narzędzia, umożliwiające użytkownikowi skorzystania z przysługujących mu praw i wykonanie następujących operacji:
a) dostęp do przekazanych danych osobowych,
b) sprostowanie przekazanych danych osobowych,
c) usunięcie przekazanych danych osobowych,
d) ograniczenie przetwarzania przekazanych danych osobowych.
2.    W zakresie podlegania pod przepisy RODO informujemy o przysługujących prawach do żądania od EFL Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul. Legnicka 48 budynek C-D, jako Administratora danych osobowych:
a) dostępu do przekazanych danych osobowych,
b) sprostowania przekazanych danych osobowych,
c) usunięcia przekazanych danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) przeniesienia danych osobowych
f) wycofania zgody jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
g) sprzeciwu jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora
3.    W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie lub innego organu nadzorczego w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
4.    W zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych można kontaktować się z EFL Service S.A.  pod adresem e-mail: daneosobowe@eflservice.com.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłanej na adres: EFL Service S.A ul. Legnicka 48 budynek C-D, 54-202 Wrocław z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” , zaś z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@eflservice.com.pl
 

VIII OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


1.    Okresy przetwarzania danych osobowych określone zostały w rozdziale II niniejszej Polityki.
2.    W pozostałym zakresie dane osobowe użytkownika przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgód przez użytkownika.
3.    Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
4.    Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 

IX OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA


1.    Administrator danych stosuje  środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem PRAWA oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2.    Administrator danych prowadzi działania w taki sposób, aby zapewnić żeby przetwarzane dane osobowe były:
1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
3.    Do przetwarzania danych są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych. Osoby te są zobowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczania.
4.    Administrator danych zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.
5.    Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
6.    Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 

X    KONTAKT


W celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem przez Administratora  danych osobowych, można skontaktować się z Administratorem :
a)    pisemnie na adres korespondencyjny:
EFL Service S.A. ul. Legnicka 48 budynek C-D, 54-202 Wrocław
b)    pod adresem e-mail: daneosobowe@eflservice.com.pl
c)    telefonicznie po numerem telefonu: 71 3 777 444
d)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
•    pisemnie na adres korespondencyjny:
EFL Service S.A. ul. Legnicka 48 budynek C-D, 54-202 Wrocław
•    pod adresem e-mail: iod@eflservice.com.pl

Pobierz 'Wniosek RODO'

Infolinia
(71) 377 74 44
pn-pt: 8:00-16:00
Czat z doradcą
Porozmawiaj
online
Zapytanie ofertowe

Wybierz pojazd i rodzaj finansowania

Partnerzy AutoEFL

Pokaż wszystkich