Jak przejąć umowę leasingową?

Szanowny kliencie EFL S.A.

EFL S.A. proponuje szeroki zakres usług związanych z finansowaniem pojazdów. Nasz leasing maszyn rolniczych używanych oraz nowych, a także samochodów i urządzeń wyróżnia się kompleksowym podejściem indywidualnie dostosowanym do potrzeb klienta. Dzięki temu możemy zagwarantować najlepszy poziom obsługi i dodatkowe korzyści dla usługobiorców. Korzystny leasing autobusów używanych i innych środków transportu opracowujemy zgodnie z przejrzystymi zasadami. Za pośrednictwem naszej strony można również złożyć wniosek o zmianę podmiotu umowy leasingowej. Istnieje możliwość jej scedowania na podstawie indywidualnej zgody EFL S.A. Jeżeli są Państwo zainteresowani dodaniem ogłoszenia cesji umowy, której dotyczy leasing samochodów dostawczych używanych lub dowolnego innego pojazdu, aby dotrzeć do potencjalnych zainteresowanych przejęciem umowy leasingowej, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Zamieściliśmy także wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od leasingobiorcy i przejmującego wraz z formularzami do pobrania. Pozwoli to usprawnić przebieg procedury, którą nadzorować będą nasi eksperci.

Co to jest zmiana podmiotowa?

 • Zmiana podmiotu umowy zawartej od 01.01.2013 zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2012 (Dz.U.2012.1342) następuje w obrębie jednej umowy leasingowej, warunki finansowe oraz okres trwania umowy nie ulegają zmianie.

Jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia procesu?

Od dotychczasowego Leasingobiorcy:

Od przejmującego:

 • Wniosek o finansowanie w ramach cesji (wypełnia Przejmujący)
  •    wniosek dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, można pobrać tutaj: Wniosek o finansowanie dla osoby fizycznej
  •    wniosek dla spółki cywilnej, można pobrać tutaj: Wniosek o finansowanie dla spółki cywilnej
  •    wniosek dla pozostałych typów spółek, można pobrać tutaj: Wniosek o finansowanie dla pozostałych spółek
 • Dodatkowe informacje o kliencie: pobierz formularz
 • Kopia dowodu osobistego reprezentanta/ów;
 • Dokumenty finansowe za poprzedni rok oraz okres bieżący, do ostatniego zamkniętego miesiąca, potwierdzające podane wyniki finansowe;
 • Bilans - wymagany w przypadku pełnej księgowości, wraz z pieczątką firmową i podpisem reprezentanta;
 • Umowa spółki cywilnej - wymagana w przypadku spółki cywilnej;

Reguły wypełniania załączników dla branży transportowej i budowlanej: 

 • załącznik transport - wymagany w przypadku firm osiągających minimum 50% rocznych przychodów z działalności transportowej, formularz WORD lub formularz elektroniczny XLS
 • załącznik kontrakty - wymagany w przypadku firm osiągających minimum 50% rocznych przychodów z branży budowlanej oraz firm z innych branż bazujących na kontraktach, formularz WORD lub formularz elektroniczny XLS
 • załącznik majątek osobisty - wymagany w przypadku osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych, komandytowych oraz firm, w których właściciel (-e) spółki składa (-ją) poręczenie osobiste. formularz WORD lub formularz elektroniczny XLS

W spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych załącznik majątek osobisty wypełniają jedynie komplementariusze których forma prawna to: osoba fizyczna, spółka cywilna oraz spółka jawna.

Preferowana jest wersja elektroniczna XLS załączników, która przyśpieszy analizę wniosku.

Podpis klienta: nie jest wymagany

Jakie są etapy realizacji wniosku ?

Dla umów zawartych od 01.01.2013

 •         Składasz wniosek o cesję. Po złożeniu dokumentu odeślemy Ci wszystkie niezbędne informacje o procedurze i wymaganych dokumentach.
 •         Odsyłasz dokumenty e-mailem. Następnie przeanalizujemy Twój wniosek - w przypadku pozytywnej decyzji wyślemy Ci e-mail z porozumieniem do podpisu.
 •         Odsyłasz porozumienie pocztą. Jeśli chcesz mieć pewność, że wszystko jest poprawnie podpisane, wyślij e-mail z dokumentami do weryfikacji.
 •         Poczekaj na potwierdzenie. Gdy otrzymamy komplet dokumentów i proces zmiany leasingobiorcy zostanie zakończony, poinformujemy Cię o tym.
 •         Gotowe! Teraz z przejmującym możecie przekazać przedmiot leasingu - już bez udziału EFL.

Gdzie można zgłosić wniosek ?

Gdzie wysłać komplet dokumentów?

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
ul. Legnicka 48 budynek C-D
54-202 Wrocław

Jakie opłaty związane są ze zmianą podmiotową?

Opłaty reguluje aktualna Tabela Opłat i Prowizji dostępna na stronie www.efl.pl

Kto ustala wartość odstępnego ?

Wartość odstępnego należy ustalić z dotychczasowym Leasingobiorcą. Europejski Fundusz Leasingowy nie uczestniczy w rozliczeniu między stronami.

Z kim należy się kontaktować w przypadku pytań?

Telecentrum EFL S.A.: +48 801 404 444

Informacja dla klienta o przetwarzeniu danych osobowych - pobierz dokument.

Partnerzy AutoEFL Pokaż wszystkich