Finansowanie

Faktoring

                                                                                                     

EUROFACTOR POLSKA SA- doradzamy faktoring!

Faktoring - usługa finansowa, polegająca na wykupie wierzytelności firm, należnych od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączona z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.
Z ekonomicznego i prawnego punktu widzenia (definicja Ottawska, 1988), firma faktoringowa wykonuje co najmniej dwie z czterech czynności:

 • Finansuje bezsporne i niewymagalne należności.
 • Prowadzi sprawozdawczość i konta Odbiorców.
 • Egzekwuje należności.
 • Przejmuje ryzyko niewypłacalności Odbiorcy.

Faktoring w Eurofactor Polska SA to:

 • szybkie finansowanie faktur, uwolnienie środków zamrożonych w fakturach.
 • skupienie na Kliencie, które owocuje produktami najwyższej jakości, dopasowanymi do indywidulnych potrzeb finansowych Klienta.
 • przekazanie spraw związanych z płynnością finansową w ręce kompetentnych i zaangażowanych ekspertów- pracowników Eurofactor Polska SA.

Korzyści dla Klienta:

 • likwidacja zatorów płatniczych i poprawa płynności finansowej.
 • dodatkowe źródło finansowania, które umożliwia terminową zapłatę własnych zobowiązań i rat kredytowych, leasingowych, itp.
 • brak rat, ponieważ finansowanie spłacają Odbiorcy. Dodatkowo możliwość otrzymania korzystnych rabatów za szybsze płacenie swoim Dostawcom.
 • większa konkurencyjność firmy, możliwość wydłużenia terminów płatności faktur dla poszczególnych Odbiorców.

Partnerzy AutoEFL Pokaż wszystkich