Finansowanie

Kredyt w rachunku bieżącym konta biznes

 

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM KONTA BIZNES


Kredyt w rachunku bieżącym - najwygodniejszy sposób na zarządzanie bieżącą płynnością finansową Twojej firmy.
Kredyt w rachunku bieżącym to źródło finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, którego celem jest krótkotrwałe zwiększenie płynności gotówkowej poprzez zwiększenie stanu gotówki będącej do dyspozycji firmy. Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel, m.in. na:

  • pokrywanie części lub całości wydatków stałych,
  • finansowanie niewielkiego zakupu materiałów i towarów oraz usług związanych z bieżącą działalnością gospodarczą,
  • regulowanie bieżących zobowiązań handlowych,
  • przeniesienie całości lub części limitu z innego banku.

Zalety kredytu:

  • na 12 miesięcy (z możliwością odnowienia)
  • 0 zł za rozpatrzenie wniosku kredytowego
  • 0 zł za niewykorzystany limit
  • 1,25% prowizji za odnowienie limitu
Partnerzy AutoEFL Pokaż wszystkich