Finansowanie

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie komunikacyjne


Produkt EFL Komunikacja przygotowany przy współpracy z PZU S.A. - największą firmą ubezpieczeniową w Polsce oraz z UNIQA TU S.A., która jest spółką Grupy UNIQA Austria - jednej z wiodących grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowej.

Zalety:

 • ubezpieczenie wieloletnie gwarantuje stałą wysokość składki przez okres umowy leasingowej
 •  automatyczne wznowienie polisy ubezpieczeniowej
 •  możliwość wypłaty odszkodowania w wysokości równej wartości pojazdu w dniu zakupu
 • możliwość wyboru okresu ubezpieczenia
 • możliwość wyboru płatności za ubezpieczenie – płatność jednorazowa lub w czynszach leasingowych

Korzyści:

Pakiet "Bezpiecznie ubezpieczony"

 • ubezpieczenie na cały okres trwania umowy płatne w ratach leasingowych
 • stała wysokość składki ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy
 • pełne ubezpieczenie bez konieczności wznowień na cały okres leasingu

Pakiet "Bezpiecznie dopasowany"

 • możliwość wyboru okresu ubezpieczenia
 • możliwość wyboru ubezpieczenia pojazdu od wartości brutto lub netto
 • możliwość wyboru płatności za ubezpieczenie - jednorazowo lub co miesiąc w czynszach leasingowych
 • rozszerzenie ochrony ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka np. kradzieży na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii lub przeznaczenia pojazdu do nauki jazdy.

Ubezpieczenie GAP


EFL GAP to produkt, który stanowi doskonałą ochronę przed stratą finansową wynikającą ze spadku wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej lub kradzieżowej. Produkt powstał we współpracy Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Ubezpieczenie GAP zapewnia bezpieczeństwo finansowe przez cały okres trwania umowy leasingu.

Zalety:

 • wysokie limity odszkodowania – do 250 000 zł
 • wysoka dopuszczalna wartość pojazdu – do 600 000 zł
 • 4 okresy ubezpieczenia: 24, 36, 48, 60 miesięcy
 • gwarantowane świadczenie dodatkowe – wypłacane zawsze w przypadku szkody całkowitej likwidowanej w trakcie obowiązywania gwarantowanej sumy ubezpieczenia AC
 • dostępne dwa warianty: fakturowy oraz fakturowo-indeksowy (max.20%)

Korzyści:

 • wypłata odszkodowania do wartości fakturowej pojazdu
 • chroni to czego nie chroni polisa AC – utratę wartości samochodu
 • pozwala bez ryzyka ponoszenia dodatkowych kosztów rozliczyć umowę leasingową
 • zapewnia pełną ochronę pojazdu

Ubezpieczenie assistance


Ubezpieczenie EFL Assistance powstało przy współpracy z INTER PARTNER ASSISTANCE z siedzibą w Brukseli, jednym z największych dostawców usług assistance na świecie. EFL Assistance pozwala naszym Klientom szybko i sprawnie skorzystać ze świadczenia w przypadku awarii pojazdu lub niespodziewanych zdarzeń w mieszkaniu. Jest również istotnym narzędziem przyśpieszającym likwidację szkody.

Zalety:

 • trzy warianty ubezpieczenia - zakres assistance dla każdego wg potrzeb
 • możliwość wyboru okresu ubezpieczenia
 • sprawdzony i doświadczony partner
 • dodatkowe usługi assistance dla wymagających - zorganizujemy serwis, wymienimy za Ciebie opony
 • pakiet świadczeń medycznych - dodajemy do każdego wariantu

Korzyści:

 • masz wsparcie fachowców przez 24h na dobę
 • auto zastępcze nawet do 30 dni po szkodzie całkowitej lub kradzieży
 • 40 świadczeń medycznych w pakiecie
 • interwencja assistance bez ograniczeń kilometrów
 • holowanie bez limitu kilometrów
 • pojazd zastępczy dostępny za granicą
 • wpływ na przyspieszenie wypłaty odszkodowania

Ubezpieczenie assistance TRUCK


EFL Assistance TRUCK to kompleksowa ochrona assistance dla pojazdów ciężarowych w przypadku awarii pojazdu, szkody lub nieszczęśliwego wypadku. Współpraca z INTER PARTNER ASSISTANCE z siedzibą w Brukseli, jednym z największych dostawców usług assistance na świecie.

Zalety:

 • trzy warianty ubezpieczenia - zakres assistance dla każdego wg potrzeb
 • możliwość wyboru okresu ubezpieczenia
 • sprawdzony i doświadczony partner
 • jedna polisa ochrania cały zestaw: ciągnik siodłowy + naczepa
 • pomoc medyczna, prawna i finansowa w momencie wystąpienia zdarzenia

Korzyści:

 • ochrona dla pojazdów w wieku do 15 lat
 • wariant ubezpieczenia per zestaw tj. w zestawie ochroną objęte są wszystkie jego składniki, niezależnie od ich liczby, także nienależące do EFL lub do Leasingobiorcy, pojazdy ciągnące/ciągnione niefigurujące w umowie ubezpieczenia,
 • możliwość skorzystania ze świadczenia zwrotu kosztów pojazdu zastępczego
 • ochrona ubezpieczeniowa na terenie Europy, w tym Rosji i Turcji (część europejska)

Ubezpieczenie majątkowe


Ubezpieczenie majątkowe przygotowane we współpracy z PZU, zapewniające ochronę leasingowanych maszyn i urządzeń o szerokim zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Zalety:

 • szeroki zakres ubezpieczenia, wariant all risk
 • składka za ubezpieczenie rozłożona na miesięczne raty
 • minimum formalności, brak wniosków, oględzin i wyceny sprzętu
 • ubezpieczenie wieloletnie nawet do 7 lat
 • ubezpieczenie ze stałą sumą ubezpieczenia przez cały okres jego trwania

Korzyści:

 • wypłata odszkodowania do wartości z dnia zawarcia umowy leasingowej, nawet w ostatnim roku ochrony
 • polisa wieloletnia to brak troski o wznawianie ubezpieczenia w kolejnych latach
 • niska miesięczna składka w racie leasingowej
 • przedmiot objęty jest ubezpieczeniem w każdym miejscu, w którym Leasingobiorca prowadzi działalność gospodarczą – brak wymogu każdorazowego zgłaszania do zakładu ubezpieczeń zmiany miejsca użytkowania.
Partnerzy AutoEFL Pokaż wszystkich